mandag den 29. december 2008

Palestine is still the Issue

I forbindelse med de grusomme begivenheder i Gaza-striben, som finder sted disse dage, kan man med fordel se nedenstående video, som desværre er mere aktuel end nogensinde.Palestine is still the issue er en 'genindspilning' af John Pilgers tidligere(1974) film af samme navn. Det er rystende, at verden er ude af stand til at løse forfærdelige problemer der skader os alle (nogle mere end andre), selv på (yderligere) 30 år.

Besøg i øvrigt John Pilgers hjemmeside så ofte som muligt.

Israel-Gaza

Lad os foretage et tankeeksperiment:

Det selvstændige Langeland er en regional stormagt. De har opbygget et betragteligt lager af atomvåben, har den mest moderne (og største) hær i hele regionen, og modtager ENORM militær, økonomisk og politisk støtte fra verdens ubetingede supermagt.

Igennem en længere årrække, har en af Langelands naboer - fx Svendborg - jævnligt sendt hjemmelavede raketter ind over grænsen, og har derved dræbt 20 langelændere de sidste 8 år.

Det sidste halve års tid, har Langeland og Svendborg byråd haft en våbenhvile, som rent teknisk var bestemt til at vare indtil 19. december.

Langeland bryder imidlertid denne våbenhvile d. 4. november, og dræber 6 svendborgensere.
Efter våbenhvilens udløb, d. 19. december, sender nogle svendborggensere med en vis tilknytning til byrådet, nogle af de før omtalte hjemmelavede raketter ind over grænsen til Langeland, og dræber 1 langelænder.

Det store spørgsmål er så, ville vi - Danmark, Det 'Internationale Samfund' - mene at Langeland - en civiliseret stat - er berettiget til at slå hundrevis af svendborggensere ihjel i en byge af luftangreb der er rettet mod universitetet, kirker og andre civile mål?

Denne lille, åndssvage historie er naturligvis direkte overførbar til Israel-Gaza situationen; og det er skammeligt, at danske medier ikke sætter tingene i perspektiv.

Se video fra Al Jazeera:

Læs videre:
Robert Fisk: Leaders lie, civilians die, and lessons of history are ignored
Rune Engelbreth: Terrorbombning i Gaza

torsdag den 25. december 2008

Indhold

Efter at have søsat denne lille blog, er det vigtigt dels at finde en linie man fremover kan holde, og dels at sørge for at produkt- og konceptudvikle(som jo er gevaldige plus-ord i dagens virkelighed... men derfor kan der jo godt være noget om snakken).

Derfor præsenteres her nogle kategorier som jeg fremover vil forsøge jævnligt at hælde (forhåbenligt) interessant indhold i.

  • Bogomtaler. Jeg er ikke typen der kaster stjerner, Bogart-hatte eller (læse-)hestehoveder efter noget som helst, og har meget sjældent behov for at rangordne ting; men derfor må jeg jo alligevel indse, at jeg er lidt af en bognørd, og ofte føler trang til at anbefale(eller advare) og ikke mindst reflektere over noget jeg har tygget mig igennem. Der vil primært blive tale om politisk/samfundsrelevante bøger uden for mainstream, men det kunne også være filosofiske, religions- eller naturvidenskabelige værker. Endda enkelte skønlitterære værker og biografier kunne finde vej til disse sider.
  • Månedens Person. Hver måned vil der dukke et indlæg op, omhandlende en person som jeg finder interessant. Det skal på ingen måde forstås som en begyndende personkults-dyrkelse, men nærmere som, at personer ofte kan være glimrende indgangsvinkler til spændende emner.
  • Medie-klip. Jeg vil jævnligt kaste et blik ud over det ganske medielandskab, og samle en bunke artikler, som jeg vurderer som værende interessante, spændende og relevante for denne blogs ærinde.
  • Blog-klip. Ditto, men med diverse blogs som 'ofre'. (Den første af disse blog-klip's følger herunder)

Derudover forestiller jeg mig, at der på langt sigt vil blive føjet endnu nogle 'genrer' til listen; fx. Videnskabens Verden, Tilbageblik(med et nærmere kig på historiske begivenheder) og en slags Ordet-er-Frit (når og hvis der kommer så mange faste læsere her på stedet, at en fri debat giver mening.... tjah, det var vist det.. Herunder en ganske kort udgave af Blog-KlipKlimadebat.
Modspil har et glimrende (og langt) indlæg om klimadebatten. Et par uddrag:

"Det virker derfor mildt sagt tåbeligt, om man ser "fløjene" lade deres syn på spørgsmålet om global opvarmning - om der overhovedet er tale om et reelt fænomen, og om det i givet fald er menneskeskabt - afgøre af den politiske subtekst. Man kunne forestille sig moraliserende, teknologifjendske venstreorienterede "økofreaks" på den ene side, der forsvarede deres "dommedagsvision" mod borgerligt-liberale, teknologibegejstrede "forureningsfortalere" på den anden - hvor begge lejre altså tager stilling til et rent videnskabeligt, empirisk verificerbart fænomen, og ud fra, hvordan de definerer sig politisk. Man kunne endda forestille sig folk "heppe" på forskellige videnskabsfolk, alt efter om deres teorier går den ene eller den anden vej.

Og det ville jo i hvert fald være tåbeligt og en smule latterligt, hvis ikke det samtidig var så trist. En egentlig stillingtagen til "klimadebatten" kan altså kun ske ud fra en vis forståelse af den fysisk-videnskabelige problemstilling."

"Jeg tror ikke, der er ret mange, der er i tvivl om, at en temperaturstigning på fire grader ville have nogle ubehagelige og uoverskuelige konsekvenser. Kunne det menneskeskabte bidrag holdes under én grad i år 2100, ville meget være vundet for de næste generationer. Al klimasnakken er altså ikke et spørgsmål om "politiske manøvrer", som jeg lagde ud med at spørge til, men handler desværre om iskolde fakta, hvilket vel også er grunden til, at så mange regeringer (herunder vor egen) er begyndt at udsende standardbesværgelser om, hvad de vil gøre for "klimaet", uden at det dog altid lader til at blive til så meget. "

Læs hele indlægget her. Der er ligeledes en god, uddybende debat under 'kommentarer'.

Relateret hertil, beretter den engelske journalist og miljøforkæmper George Monbiot at Det for første gang er lykkedes at få det Internationale Energi Agentur IEA til at komme med et bud på, hvornår olieproduktionen peaker. De udsender hver år en rapport om hvordan tingene står til inden for energiproduktion og energiforbrug, og indtil nu, har de altså undgået overhovedet at anerkende at der kunne være et problem. Læs videre her (på engelsk).

Irak
Poya Pakzad har et gjort et beundringsværdigt stykke arbejde, med at redegøre for situationen i Irak, især set i lyset af den nyligt indgåede aftale om tilstedeværelsen af amerikanske soldater.
Da indlægget fortjener at blive læst i sin helhed, vil jeg hermed blot anbefale at gå i gang. Læs indlægget her

mandag den 22. december 2008

Aritmetik, befolkning, energi

Albert A. Bartlett er professor i kernefysik fra Boulder, Colorado.
Hans præsentation, Aritmetik, befolkning og energi kan ses her.
Den er på engelsk, varer lidt over en time, og burde være i stand til at sætte nogle tanker i gang, rundt omkring i de små hjem.
Hovedtesen er, at i en verden med begrænsede ressourcer (hvad en rund planet nødvendigvis MÅ være), er hele vækst-tanken som det moderne samfund bygger på, altødelæggende.
Det, Bartlett påpeger er rent faktisk såre simpelt, men dog temmelig uvant. Hvilket i sig selv, burde være stof til eftertanke.

lørdag den 20. december 2008

Den Gode Krig

Så er det ganske (medie-)land igen overdynget af medfølelse, chok og harme:
Tre danske soldater er blevet dræbt i Afghanistan.

Statsminister Anders Fogh Rasmussen udtaler:


Det lyder jo næsten smukt, og er i fuld overensstemmelse med den udbredte opfattelse, at mens krigen i Irak er en stor, strategisk fejltagelse, er vores 'indsats'(1) i Afghanistan en ædelmodig, uselvisk affære; Den GODE krig.

Realiteten er, at tusindvis af uskyldige mennesker bliver slået ihjel.
Antallet af civile der er blevet dræbt af 'koalitionen'(2) siden 2006, er anslået til 3.273(igen et tal der er højere end antallet af dræbte 11. september 2001, som var påskuddet til denne krig).
Dette tal er også højere, end det anslåede dødstal for det tre måneder lange, altødelæggende luftbombardement der tvang Taliban-regimet fra magten.
I løbet af det sidste års tid, er antallet af drab på civile begået af NATO-styrkerne tredoblet, på trods af man har ændret på hvordan og hvornår man vælger at føre krig. (Link)

Pårørende til myrdede afghanere føler sandsynligvis nogenlunde den samme sorg som pårørende til myrdede danskere, englændere, canadiere, amerikanere osv. Indtil videre er 1032 NATO-soldater blevet dræbt i krigen)

De udenlandske soldaters tilstedeværelse i Afghanistan er en del af problemet, IKKE en del af løsningen. Udover de ufattelige menneskelige tragedier, stiger opiumproduktionen med enorm hastighed, hele regionen (læs Paktistan) destabiliseres og omfanget af tortur m.m. stiger og stiger.
Ikke mindst UNDGÅR man elegant at løse en lang række problemer mht. menneskerettigheder, fattigdom og sociale problemer, ved at kaste enorme ressourcer efter krigsmaskinen.

Men var det så ikke godt at vi smidt de onde, kvindeundertrykkende talebanere fra magten?
Jeg overlader her ordet til nogen der ved hvad de taler om, den afghanske kvindesammenslutning RAWA, som både kæmper mod kvindeundtrykkelse, taliban(og de krigsherrer der er trådt i deres sted) OG den amerikanskledede krig.

"For syv år siden, havde den amerikanske regering og dens allierede held til, at retfærdiggøre deres militære invasion af Afghanistan, og bedrage befolkningerne i USA og resten af verden med slogans om at "befri afghanske kvinder", "demokrati" og "krig mod terror". Vores folk, som var blevet plaget og undetrykt af Talibans dominans, var håbefulde, men snart blev vores drømme om etablering af sikkerhed, demokrati og frihed knust på den mest smertelige måde. Ved at indsætte Karzais marionetregering, genbrugte USA dets påfund, og forsatte dets samarbejde med islamistiske, kriminelle krigsherrer. Lige fra starten, svigtede Hr. Karzai folks krav og tillid, og valgte at gå på kompromis med forbryderne fra den "nordlige alliance", og anbragte de mest beskidte personer på nøglepositioner i regeringen. I modsætning til de skamløse påstande fra vores ministre og andre forrædderiske og korrupte embedsmænd, er vores folk dårligere stillet; landet er blevet lavet om til en mafia-stat, og selvmordsangreb, voldtægt og bortførelser af kvinder og børn, er helt uden fortilfælde i Afghanistans historie."(Læs resten her)(1:) Indsats! George Orwell ville være stolt. Hvad ville vestlige medier sige til, at man omtalte Sovjets invasion af Afghanistan som en 'indsats'. Eller den tyske besættelse af Danmark?
(2): Koalition! Samme bemærkning som herover.

tirsdag den 16. december 2008

Godnat læsning

Mens vi i den rige del af verden er travlt beskæftiget med vores finansielle krise(mere om dette senere), krige vi selv har startet(meget mere om dette senere) og pop-idolers gøren og laden (ikke ret meget mere om dette senere), er der et par ting der måske er værd at overveje... her er én af dem:

11 millioner børn dør hvert år, af sygdomme som nemt kunne forhindres(British Medical Journal).
Det er rundt regnet hvert 12. barn i denne verden, som ikke når at opleve sin 5 års fødselsdag... mestendels i den 3. verden, bevares... men

"Da anerkendelse af den mennesket iboende værdighed og af de lige og ufortabelige rettigheder for alle medlemmer af den menneskelige familie er grundlaget for frihed, retfærdighed og fred i verden"(FN's Menneskerettighedserklæring, stk. 1, min fremhævning)

På trods af årtiers videnskabelige fremskridt, næsten uafbrudt økonomisk vækst og flotte ord fra vores folkevalgte repræsentanter, er vi stadig ikke i stand til (og/eller ønsker ikke) at løse forholdsvist simple problemer.

Hurtigt hovedregning (11.000.000/365) siger det er ca, 30.000 om dagen... altså 10 gange så mange, som mistede livet d. 11. september 2001... den gang var 'svaret' at bruge uanede ressourcer på at føre krig (med uendeligt mange flere døde som følge).

Prøv at tænk, hvis man betragtede dét, at 30.000 børn dør hver eneste dag, som værende en lige så stor katastrofe, som et enkelt veliscenesat terrorangreb.

Åbning og reception

Min blog er hermed erklæret for åben. De af Jer som er dukket op i dagens anledning, skal være mere end velkomne til forsyne sig med champagne, vand eller hvad I nu måtte føle trang til.

Når festlighederne er overstået, og det første indtryk er fordøjet, vil der med ujævne mellemrum dukke indlæg op her. Kommentarer og kritik vil blive værdsat.

Der vil måske blive skrevet om emner såsom:
  • Politik
  • Krig og Fred
  • Journalistik - eller mangel på samme
  • Kultur... lav- som høj-
  • Dumhed
  • Verden

Faktisk kan der risikere at dukke alt op, som på en eller anden måde kan siges at være relevant under rubrikken: "Det at være menneske i denne verden... og ikke synes at det godt nok".

Enjoy

PS: Linklisten ude til højre, skal på ingen måde ses som værende fuldendt... den vil for EVIGT være 'a work in progress'... mere ment som inspiration, end som 'endorsements' som sådan... (uden dog at ville udelukke at jeg rent faktisk 'endorser' op til flere af dem.